آکادمی کیان دانش آموزش ویدیویی ریاضی و فیزیک دوره متوسطه اول و دوم توسط استاد حسن حبیبی مدرس ریاضی و فیزیک شهرستان زنجان. آدرس کانال تلگرام kiyandanesh@ تلفن:09125423467 tag:http://www.kiyandanesh.ir 2018-10-19T20:10:02+01:00 mihanblog.com آموزش ویدیویی ریاضی پایه هفتم فصل اول (راهبردهای حل مساله) 2018-04-28T15:26:17+01:00 2018-04-28T15:26:17+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/37 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم ویدیوهای فصل اول (راهبردهای حل مساله)  پایه هفتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.با تشکر حسن حبیبیدانلود همه ویدیوهای فصل 1 پایه هفتم    با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 ویدیوهای فصل اول (راهبردهای حل مساله)  پایه
هفتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
با تشکر حسن حبیبی

دانلود همه ویدیوهای فصل 1 پایه هفتم 
  ]]>
آموزش ویدیویی ریاضی پایه نهم فصل هشتم (حجم و مساحت) 2018-04-27T13:17:19+01:00 2018-04-27T13:17:19+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/36 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم ویدیوهای فصل هشتم  (حجم و مساحت)  پایه نهم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.دانلود همه ویدیوهای فصل 8 پایه نهم با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 ویدیوهای فصل هشتم  (حجم و مساحت)  پایه نهم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.


دانلود همه ویدیوهای فصل 8 پایه نهم
]]>
آموزش ویدیویی ریاضی پایه هشتم فصل 9 (دایره) 2018-04-22T13:26:20+01:00 2018-04-22T13:26:20+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/35 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم ویدیوهای فصل نهم  (دایره)  پایه هشتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانل با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 ویدیوهای فصل نهم  (دایره)  پایه
هشتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
مدرس: حسن حبیبیدانلود همه ویدیوهای فصل9 پایه هشتم 
]]>
نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه نهم با پاسخ (انتشارات اسفندیار) 2018-04-15T13:44:46+01:00 2018-04-15T13:44:46+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/34 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم نمونه سوالات ریاضی پایه نهم به همراه پاسخنامه انتشارات اسفندیار گردآوری و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود. حسن حبیبیدانلود نمونه سوالات ریاضی پایه نهم با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 نمونه سوالات ریاضی پایه نهم
به همراه پاسخنامه انتشارات اسفندیار گردآوری و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
 حسن حبیبی

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه نهم
]]>
نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه هشتم با پاسخ (انتشارات اسفندیار) 2018-04-15T13:43:28+01:00 2018-04-15T13:43:28+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/33 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم نمونه سوالات ریاضی پایه هشتم به همراه پاسخنامه انتشارات اسفندیار گردآوری و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود. حسن حبیبیدانلود نمونه سوالات ریاضی پایه هشتم با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 نمونه سوالات ریاضی پایه
هشتم به همراه پاسخنامه انتشارات اسفندیار گردآوری و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
 حسن حبیبی

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه هشتم
]]>
نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه هفتم با پاسخ (انتشارات اسفندیار) 2018-04-15T13:36:14+01:00 2018-04-15T13:36:14+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/32 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم نمونه سوالات ریاضی پایه هفتم به همراه پاسخنامه انتشارات اسفندیار گردآوری و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود. حسن حبیبیدانلود نمونه سوالات ریاضی پایه هفتم  با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 نمونه سوالات ریاضی پایه
هفتم به همراه پاسخنامه انتشارات اسفندیار گردآوری و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
 حسن حبیبی

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه هفتم 
]]>
آموزش ویدیویی ریاضی پایه هفتم فصل ششم (سطح و حجم ) 2018-04-15T12:55:40+01:00 2018-04-15T12:55:40+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/31 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم ویدیوهای فصل ششم (سطح و حجم)  پایه هفتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.با تشکر حسن حبیبیدانلود همه ویدیوهای فصل 6 پایه هفتم  با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 ویدیوهای فصل ششم (سطح و حجم)  پایه
هفتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
با تشکر حسن حبیبی

دانلود همه ویدیوهای فصل 6 پایه هفتم 
]]>
آموزش ویدیویی ریاضی پایه هفتم فصل هفتم (توان و جذر) 2018-04-12T13:42:07+01:00 2018-04-12T13:42:07+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/30 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم ویدیوهای فصل هفتم (توان و جذر)  پایه هفتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.با تشکر حسن حبیبیدانلود همه ویدیوهای فصل 7 پایه هفتم  با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 ویدیوهای فصل هفتم (توان و جذر)  پایه
هفتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
با تشکر حسن حبیبی

دانلود همه ویدیوهای فصل 7 پایه هفتم 

]]>
آموزش ویدیویی ریاضی پایه هشتم فصل 8 (آمار و احتمال) 2018-04-07T11:04:02+01:00 2018-04-07T11:04:02+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/29 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم ویدیوهای فصل هشتم  (آمار و احتمال)  پایه هشتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.با تشکر- حسن با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 ویدیوهای فصل هشتم  (آمار و احتمال)  پایه
هشتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
با تشکر- حسن حبیبی


دانلود همه ویدیوهای فصل8 پایه هشتم  ]]>
آموزش ویدیویی ریاضی پایه هشتم فصل 4 (جبر و معادله) 2018-04-05T13:33:08+01:00 2018-04-05T13:33:08+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/28 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم ویدیوهای فصل چهارم (جبر و معادله)  پایه هشتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.با تشکر- حسن حبیبیدانلود همه ویدیوهای فصل 4 پا با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 ویدیوهای فصل چهارم (جبر و معادله)  پایه
هشتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
با تشکر- حسن حبیبی


دانلود همه ویدیوهای فصل 4 پایه هشتم ]]>
دانلود ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور فصل حرکت شناسی (قسمت دوم) 2018-04-05T13:30:01+01:00 2018-04-05T13:30:01+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/27 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان  محترم ویدیوهای فصل حرکت شناسی (قسمت اول ) تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک ن با سلام خدمت دانش آموزان  محترم
 ویدیوهای فصل حرکت شناسی (قسمت اول ) تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
با تشکر حسن حبیبی

دانلود کلیه ویدیوهای فصل حرکت شناسی (قسمت دوم) 
 
]]>
دانلود ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور فصل حرکت شناسی (قسمت اول) 2018-04-05T13:29:05+01:00 2018-04-05T13:29:05+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/26 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان  محترم ویدیوهای فصل حرکت شناسی (قسمت اول ) تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود با سلام خدمت دانش آموزان  محترم
 ویدیوهای فصل حرکت شناسی (قسمت اول ) تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
با تشکر حسن حبیبی

دانلود کلیه ویدیوهای فصل حرکت شناسی (قسمت اول) 
 
]]>
دانلود ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور فصل بردار و اندازه گیری 2018-04-05T06:45:36+01:00 2018-04-05T06:45:36+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/25 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان  محترم ویدیوهای فصل بردار و اندازه گیری تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.با تشکر حسن حبیبیدانلود کلیه ویدیوهای فصل بردار و اندازه گیری  با سلام خدمت دانش آموزان  محترم
 ویدیوهای فصل بردار و اندازه گیری تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.
با تشکر حسن حبیبی

دانلود کلیه ویدیوهای فصل بردار و اندازه گیری 
]]>
آموزش ویدیویی ریاضی پایه هشتم فصل 3 (چند ضلعی ها) 2018-04-05T06:17:42+01:00 2018-04-05T06:17:42+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/24 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم ویدیوهای فصل سوم (چند ضلعی ها)  پایه هشتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.دانلود همه ویدیوهای فصل 3 پایه هشتم  با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 ویدیوهای فصل سوم (چند ضلعی ها)  پایه
هشتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.


دانلود همه ویدیوهای فصل 3 پایه هشتم 
]]>
آموزش ویدیویی ریاضی پایه هشتم فصل 2 (عددهای اول) 2018-04-04T12:34:01+01:00 2018-04-04T12:34:01+01:00 tag:http://www.kiyandanesh.ir/post/23 حسن حبیبی با سلام خدمت دانش آموزان محترم ویدیوهای فصل دوم (عددهای اول)  پایه هشتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.دانلود همه ویدیوهای فصل 2 پایه هشتم با سلام خدمت دانش آموزان محترم
 ویدیوهای فصل دوم (عددهای اول)  پایه
هشتم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است  که می توانید از طریق لینک  زیر دانلود نمایید.
طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.


دانلود همه ویدیوهای فصل 2 پایه هشتم
]]>