آکادمی کیان دانش آموزش ویدیویی ریاضی و فیزیک دوره متوسطه اول و دوم توسط استاد حسن حبیبی مدرس ریاضی و فیزیک شهرستان زنجان. آدرس کانال تلگرام kiyandanesh@ تلفن:09125423467 http://www.kiyandanesh.ir 2018-10-21T00:17:28+01:00 text/html 2018-04-28T15:26:17+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی آموزش ویدیویی ریاضی پایه هفتم فصل اول (راهبردهای حل مساله) http://www.kiyandanesh.ir/post/37 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل اول (راهبردهای حل مساله)&nbsp; پایه </font><font size="3">هفتم</font><font size="3"> تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>با تشکر حسن حبیبی<br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/0dlnxy372b4zrvf/RiazipPayeh7-Fasl1.rar" target="" title="">دانلود همه ویدیوهای فصل 1 پایه هفتم&nbsp; </a></font></font></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</font> text/html 2018-04-27T13:17:19+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی آموزش ویدیویی ریاضی پایه نهم فصل هشتم (حجم و مساحت) http://www.kiyandanesh.ir/post/36 <font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل هشتم&nbsp; (حجم و مساحت)&nbsp; پایه نهم تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br><br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/cwcthx6nc30shqv/Riazi9-fasl8.rar" target="" title=""><font class="text4"><font size="3"><font size="3"><font size="3">دانلود همه ویدیوهای فصل 8 پایه نهم</font></font></font></font></a><font class="text4"><font size="3"><a href="http://www.mediafire.com/file/zjzpsyfmu4w2kc5/Riazi9-fasl7.rar" target="" title=""><font size="3"> </font> </a></font></font> </font></font> text/html 2018-04-22T13:26:20+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی آموزش ویدیویی ریاضی پایه هشتم فصل 9 (دایره) http://www.kiyandanesh.ir/post/35 <font class="text4"> <font class="text4"> <font class="text4"> <font class="text4"> <font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل نهم&nbsp; (دایره)&nbsp; پایه </font><font size="3">هشتم</font><font size="3"> تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>مدرس: حسن حبیبی<br><br></font></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3"><font class="text4"><font class="text4"><br><a href="http://www.mediafire.com/file/b5bo4ykaato86ra/Riazi8-fasl9.rar" target="" title="">دانلود همه ویدیوهای فصل9 پایه هشتم&nbsp;</a></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2018-04-15T13:44:46+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه نهم با پاسخ (انتشارات اسفندیار) http://www.kiyandanesh.ir/post/34 <font class="text4"> <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;نمونه سوالات ریاضی پایه نهم </font><font size="3">به همراه پاسخنامه انتشارات اسفندیار گردآوری و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>&nbsp;حسن حبیبی<br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/fnebk4jiwld7p0b/azmoon_payeh9.rar" target="" title=""><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه نهم </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></a><font size="3"><a href="http://www.mediafire.com/file/fvbhngbockyjf72/azmoon_payeh7.rar" target="" title=""> </a></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2018-04-15T13:43:28+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه هشتم با پاسخ (انتشارات اسفندیار) http://www.kiyandanesh.ir/post/33 <font class="text4"> <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;نمونه سوالات ریاضی پایه </font><font size="3">هشتم</font><font size="3"> به همراه پاسخنامه انتشارات اسفندیار گردآوری و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>&nbsp;حسن حبیبی<br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/yeo20xvy4qdoc7q/azmoon_payeh8.rar" target="" title="">دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه هشتم </a><a href="http://www.mediafire.com/file/fvbhngbockyjf72/azmoon_payeh7.rar" target="" title=""> </a></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2018-04-15T13:36:14+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه هفتم با پاسخ (انتشارات اسفندیار) http://www.kiyandanesh.ir/post/32 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;نمونه سوالات ریاضی پایه </font><font size="3">هفتم</font><font size="3"> به همراه پاسخنامه انتشارات اسفندیار گردآوری و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>&nbsp;حسن حبیبی<br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/fvbhngbockyjf72/azmoon_payeh7.rar" target="" title=""><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه هفتم&nbsp; </font></font></font></font></font></font></font></font></font> </a></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2018-04-15T12:55:40+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی آموزش ویدیویی ریاضی پایه هفتم فصل ششم (سطح و حجم ) http://www.kiyandanesh.ir/post/31 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل ششم (سطح و حجم)&nbsp; پایه </font><font size="3">هفتم</font><font size="3"> تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>با تشکر حسن حبیبی<br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/puclcb220lx3xij/RiaziPaye7-fasl6.rar" target="" title="">دانلود همه ویدیوهای فصل 6 پایه هفتم</a><a href="http://www.mediafire.com/file/9p0agzud4n95dbv/RiaziPaye7-fasl7.rar" target="" title="">&nbsp; </a></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2018-04-12T13:42:07+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی آموزش ویدیویی ریاضی پایه هفتم فصل هفتم (توان و جذر) http://www.kiyandanesh.ir/post/30 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل هفتم (توان و جذر)&nbsp; پایه </font><font size="3">هفتم</font><font size="3"> تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>با تشکر حسن حبیبی<br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/9p0agzud4n95dbv/RiaziPaye7-fasl7.rar" target="" title=""><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">دانلود همه ویدیوهای فصل 7 پایه هفتم</font></font></font></font></font></font>&nbsp; </a></font></font></font></font></font></font><br></font> text/html 2018-04-07T11:04:02+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی آموزش ویدیویی ریاضی پایه هشتم فصل 8 (آمار و احتمال) http://www.kiyandanesh.ir/post/29 <font class="text4"> <font class="text4"> <font class="text4"> <font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل هشتم&nbsp; (آمار و احتمال)&nbsp; پایه </font><font size="3">هشتم</font><font size="3"> تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>با تشکر- حسن حبیبی<br><br></font></font></font></font><br><a href="http://www.mediafire.com/file/jiays92pddxdovv/Riazi8-fasl8.rar" target="" title="">دانلود همه ویدیوهای فصل8 پایه هشتم</a>&nbsp;</font> text/html 2018-04-05T13:33:08+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی آموزش ویدیویی ریاضی پایه هشتم فصل 4 (جبر و معادله) http://www.kiyandanesh.ir/post/28 <font class="text4"> <font class="text4"> <font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل چهارم (جبر و معادله)&nbsp; پایه </font><font size="3">هشتم</font><font size="3"> تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>با تشکر- حسن حبیبی<br><br></font></font></font></font><br><a href="http://www.mediafire.com/file/i2d99n01g5n4sk6/riaziPayeh8-fasl4.rar" target="" title="">دانلود همه ویدیوهای فصل 4 پایه هشتم</a> text/html 2018-04-05T13:30:01+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی دانلود ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور فصل حرکت شناسی (قسمت دوم) http://www.kiyandanesh.ir/post/27 <font class="text4"> <font class="text4"> <font class="text4"> <font class="text4"><font class="text4"> <font class="text4"> <font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان&nbsp; محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل حرکت شناسی (قسمت اول ) تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>با تشکر حسن حبیبی<br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/v3qql25r2n1n5nu/fizik-harakat2.rar" target="" title=""><b>دانلود کلیه ویدیوهای فصل حرکت شناسی (قسمت دوم)&nbsp;</b></a></font></font></font></font></font>&nbsp;</font> </font></font> text/html 2018-04-05T13:29:05+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی دانلود ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور فصل حرکت شناسی (قسمت اول) http://www.kiyandanesh.ir/post/26 <font class="text4"> <font class="text4"> <font class="text4"><font class="text4"> <font class="text4"> <font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان&nbsp; محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل حرکت شناسی (قسمت اول ) تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>با تشکر حسن حبیبی<br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/zn9k3gnv70qafgp/fizik-harakat1.rar" target="" title=""><b>دانلود کلیه ویدیوهای فصل حرکت شناسی (قسمت اول)&nbsp;</b></a></font></font></font></font></font>&nbsp;</font></font> text/html 2018-04-05T06:45:36+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی دانلود ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور فصل بردار و اندازه گیری http://www.kiyandanesh.ir/post/25 <font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان&nbsp; محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل بردار و اندازه گیری تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br>با تشکر حسن حبیبی<br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/j3h3e4257y6prbu/fizik-bordar.rar" target="" title=""><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3"><b>دانلود کلیه ویدیوهای فصل بردار و اندازه گیری&nbsp;</b></font></font></font></font></font> </a></font></font></font></font></font> text/html 2018-04-05T06:17:42+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی آموزش ویدیویی ریاضی پایه هشتم فصل 3 (چند ضلعی ها) http://www.kiyandanesh.ir/post/24 <font class="text4"> <font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل سوم (چند ضلعی ها)&nbsp; پایه </font><font size="3">هشتم</font><font size="3"> تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br><br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/vvjbbbj21rjb9oa/riaziPayeh8-fasl3.rar" target="" title="">دانلود همه ویدیوهای فصل 3 پایه هشتم</a><a href="http://www.mediafire.com/file/5lv9grymmd7bv8y/riaziPayeh8-fasl2.rar" target="" title="">&nbsp;</a></font></font></font> text/html 2018-04-04T12:34:01+01:00 www.kiyandanesh.ir حسن حبیبی آموزش ویدیویی ریاضی پایه هشتم فصل 2 (عددهای اول) http://www.kiyandanesh.ir/post/23 <font class="text4"><font size="3">با سلام خدمت دانش آموزان محترم<br>&nbsp;ویدیوهای فصل دوم (عددهای اول)&nbsp; پایه </font><font size="3">هشتم</font><font size="3"> تهیه و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است&nbsp; که می توانید از طریق لینک&nbsp; زیر دانلود نمایید.<br>طریقه دانلود: روی لینک کلیک راست نموده و آن را در صفحه جدیدی باز نمایید. سپس در صفحه جدید روی کادر سبز رنگ کلمه download کلیک نمایید تا فایل مربوطه دانلود شود.<br><br><br><a href="http://www.mediafire.com/file/5lv9grymmd7bv8y/riaziPayeh8-fasl2.rar" target="" title=""><font class="text4"><font size="3">دانلود همه ویدیوهای فصل 2 پایه هشتم</font></font> </a></font></font>